Ferie under sygdom og ledighed

0

At holde ferie er som udgangspunkt en rettighed, som alle i Danmark har. Det vil sige, at alle har ret til minimum fem ugers ferie pr. år, hvoraf man har ret til at lægge tre sammenhængende uger (kaldet hovedferien) i perioden 1. maj til 30. september. Men hvordan ser det egentlig ud, når man er ledig eller sygemeldt?

Ferie som ledig
De fleste mennesker vælger at lægge tre sammenhængende ferieuger i juli eller august måned, og det er de fleste arbejdspladser indstillet på. Hvis man er ledig, har man pligt til at melde sin ferie til a-kassen for at få feriedagpenge. De pågældende ferieuger er man fritaget for at søge arbejde og for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Man har som ledig fem ugers ferie årligt på lige fod med de fleste arbejdstagere. Der kan dog være mange undtagelser og afvigelser, som du kan læse mere om her.

Ferie som sygemeldt
Hvis man derimod er sygemeldt, ser det anderledes ud. Som sygemeldt afholder man ikke ferie, og derfor har man ingen ferie at skulle melde til a-kassen. Du kan i stedet holde ferie, når din sygdomsperiode er ovre. Hvis din sygdomsperiode strækker sig ind i et nyt ferieår (1. maj – 30. april), og du således ikke kan nå at afholde din ferie inden ferieårets udløb, har du mulighed for at få dine sygedagpenge udbetalt i stedet for at holde ferie.

Sygdom inden ferien
Man kan ikke lide at tænke på det, men det kan jo ske, at man står og skal rejse på sommerferie eller skal holde anden form for ferie (fx juleferie), og uheldet er ude. Man er blevet syg, før ens ferie er påbegyndt og er stadig syg umiddelbart op til det tidspunkt, den første feriedag begynder. Her har du ret til at få udskudt dine feriedage til et andet tidspunkt. Det vil sige, at hvis du eksempelvis bliver syg søndag, og du stadig er syg mandag morgen (dvs. den dag, din ferie efter planen skulle begynde), så kan du annullere din ferie på din arbejdsplads, hvis du melder dig syg inden et vist klokkeslæt mandag morgen, som typisk er klokken ni. Det vil sige, at du i dette tilfælde ikke har pligt til at holde din ferie, så længe du er syg. Det er således først, når du raskmelder dig hos din arbejdsgiver, at din første feriedag tages i brug. Hvis du derimod bliver syg, efter du har påbegyndt din ferie, har du ingen ret til at melde dig syg og holde ferien på et andet tidspunkt.

Share.

Leave A Reply